Kancelaria Uprawnienia Zakres działalności Kontakt
Zakres działalności

Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi  o profilu produkcji przemysłowej, działalności budowlanej, handlowej i usługowej będącymi w pełnym toku produkcji, bądź postawionymi w stan likwidacji lub upadłości.

Badanie sprawozdań finansowych:

Zatrudniamy biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletniej praktyce w działalności finansowo-księgowej.

Przy badaniu sprawozdań biegli kierują się Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej. Długoletnie doświadczenie zawodowe i praktyka na stanowiskach głównych księgowych, dyrektorów finansowo-księgowych i ekonomicznych oraz zdobyta wiedza teoretyczna, która jest pogłębiana, gwarantuje profesjonalne wykonanie usług. Biegli rewidenci posiadają znajomość obsługi programów komputerowych, w tym również systemów finansowo-księgowych.

Biegły rewident jest dla badanego podmiotu gospodarczego dyspozycyjny począwszy od podpisania umowy do końca jej realizacji.

Sporządzone przez Kancelarię raporty są weryfikowane przez biegłych rewidentów, co zapewnia wysoką jakość usług.

W trakcie badania służymy pełnym doradztwem ekonomiczno- finansowym i nie ograniczamy się jedynie do stwierdzeń faktów, ale na bieżąco wskazujemy nieprawidłowości i poprawność stosowania zapisów księgowych. Badanie sprawozdań finansowych jest prowadzone w oparciu o opracowaną przez Spółkę dokumentację z badania sprawozdań finansowych, obejmującą wstępny etap badania, analizę i ocenę systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej oraz badanie zasadnicze wraz z  wnioskami z badania do opracowania raportu i opinii z badania.

 
home contact search contact search