Kancelaria Uprawnienia Zakres działalności Kontakt
Uprawnienia

Polska Kancelaria Audytorska Sp. z o.o.

ul. Stefana Złotnickiego nr 10

98-220 Zduńska Wola

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi w Krajowym Rejestrze Sądowym XX Wydział Gospodarczy w dniu 04.04.2001 r. pod numerem 0000006078.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł. – 1 000 udziałów po 50,00 zł każdy.

Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3131 na podstawie Uchwały nr 457/4/37/2006 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12.09.2006 r.

Zarząd  :   Maria Pawlak - Prezes Zarządu - biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem,

 

Spółka współpracuje na stałe z biegłymi rewidentami, specjalistami z zakresu badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- badanie sprawozdań finansowych,

- bieżące konsultacje z zakresu rachunkowości,

- ekspertyzy i opinie finansowe,

 
home contact search contact search